Jarní online workshopy: Zkušenosti s budováním absolventských klubů, Jak na šetření absolventů

Ve dnech 30. března 2021 a 20. dubna 2021 proběhla dvojice online workshopů, série, jejímž cílem je budování komunity odborníků v oblasti práce s absolventy a alumni kluby. Níže najdete stručné zprávy o obou workshopech a také prezentace vystupujících hostů ke stažení.

První ze série workshopů nezůstal dlužný svému názvu a vystupující postupně seznámili účastníky se zkušenostmi ze svých škol: Marek Šedivý České zemědělské univerzity, Meta Haag-Mikec a Karen de Man nizozemské Rotterdam School of Management a Erasmus University a Eric Carver s použitím prezentace připravené Minnis Vierikk (Alumni Relations Team manager) finské University of Helsinki. Závěrečná prezentace patřila Valerii Harvey (Head of Performance Evaluation Higner Education Authority), která se věnovala sledování absolventů z pohledu irské Education Authority. Živá diskuze probíhala také na chatu workskopu.

Jedna ze zkušeností, které získaly hodně pozornosti, byla ta, že v ideálním případě poměrně intenzivní práce s absolventy musí začít ještě v době jejich studia, dlouho před absolvováním. Nicméně mravenčí prací se vysokým školám daří kontaktovat i absolventy mnoho desítek let po absolvování. V Nizozemsku se osvědčila pravidelná setkání, na nichž si odborníci pracující s absolventy vyměňují zkušenosti. Zaujaly také medailonky o absolventech, přednášky vedené a praxe organizované absolventy, akce určené také nebo zvláště pro zahraniční absolventy a způsoby práce s dobrovolníky z řad absolventů i fakt, že nikdy není možné se zavděčit všem.

Rozmanitost a šíře možností spolupráce s absolventy je ohromná a přináší významný potenciál pro školu, studenty i absolventy samotné.

Prezentace ke stažení: 

Marek Šedivý, ČZU

Karen de Man & Meta Haag-Mikec, Erasmus University & RSM

Eric Carver, UH

Valerie Harvey, HEA

Druhý workshop byl zaměřený především na problematiku zvyšování motivace účastnit se šetření a na zvyšování návratnosti v šetřeních absolventů, ale i studentů, a to s důrazem na efekty různých forem oslovení, včetně hmotných i nehmotných odměn. 

Během tohoto workshopu Ondřej Hofírek představil zkušenosti Masarykovy univerzity a systém průzkumů během celého průchodu studiem od uchazečů až po absolventy se zaměřením na technické řešení průzkumů, Filip Machart z Univerzity Karlovy představil rozvoj sledování uplatnění absolventů včetně výsledků absolventských šetření a účasti v šetřeních na mezinárodní i národní úrovni. Valerie Harvey následně představila propracovaný irský národní systém sledování absolventů vysokých škol včetně tematických okruhů a některých výsledků. Eric Harvey z University of Helsinki v poslední prezentaci pak například rozvíjel téma, jestli a jak získaná data skutečně pomáhají studentům a představil systém sledování absolventů nejen na jejich univerzitě, ale obecně ve Finsku. Worskhop pak uzavřela závěrečná panelová diskuse. 

Kromě hlavního zaměření byla pozornost věnována také tematickému obsahu šetření a klíčovým závěrům šetření. Nejednoznačné jsou zkušenosti s motivací k účasti na šetření pomocí hmotných darů, někde se zdá, že i možnost losování o relativně málo nákladné dárky zvyšuje návratnost, někde výsledky nejsou tak jednoznačné.Zmíněn byl i vliv zavedení GDPR a možnosti řešení, zejména nutnost a příležitosti pro získání souhlasu s následným oslovením nebo oslovováním po ukončení studia.

Prezentace ke stažení: 

Ondřej Hofírek, MU

Filip Machart, UK 

Valeria Harvey, HEA 

Eric Carver, UH

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa

Start typing and press Enter to search