10. 6. 2021, 10:00 – 12:00 hod

K příležitosti 30 let CSVŠ pořádáme on-line diskusní seminář s názvem Strukturované studium: Jak jsme na tom a co dál?

Téma jsme zvolili jako jedno z mnoha možných, kterými se CSVŠ během svého „života“ zabývalo a zabývá. CSVŠ bylo mj. u toho, když bylo strukturované studium jako jeden z hlavních cílů Boloňského procesu uváděno v život, a sledovalo, jakým způsobem se to děje. V podtextu tohoto procesu stál mj. i požadavek, aby studenti ze všech stupňů byli dobře uplatnitelní a aby bakalářské studium umožňovalo vstup na trh práce, ale i pokračování v dalším studiu, a také to, aby do vysokoškolského studia bylo možné vstoupit kdykoliv v průběhu života.

Během semináře tedy nepůjde jen o pohled na minulost, ale chceme diskutovat i o tom, zdali tato struktura obecně a ve vztahu k profesnímu vzdělávání vyhovuje nyní, a hlavně, zda může vyhovovat do budoucna, nebo vyžaduje „revizi“.

Účast přislíbili a své vstupní prezentace přednesou: Ing. Martin Langr, Ph.D., proděkan Fakulty dopravní ČVUT v Praze, prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc, emeritní rektor UK, Mgr. Alena Štěrbová, členka užšího vedení VŠPJ. Program semináře budeme postupně upřesňovat. Jeho součástí bude také panelová diskuse, do níž se budou moci zapojit i ostatní účastníci.

Pro účast na akci je třeba se předem registrovat. Před termínem konání vám e-mailem zašleme odkaz pro připojení a další detaily.

25. 5. 2021, 9:15 – 14:45 hod, platforma ZOOM

Připravovaný mezinárodní on-line workshop „O poradenství pozitivně! Vysokoškolské poradenství (nejen) v době Covidu“ navazuje na úspěšnou akci z konce minulého roku „Efektivní poradenství = efektivní vysoké školství?“, která zaznamenala nebývale pozitivní ohlas.

Workshop připravujeme ve spolupráci s Asociací vysokoškolských poradců, z.s. (AVŠP) a opět za finanční podpory Nadace Friedrich Eberta. O své zkušenosti, postřehy a aktuální poradenské projekty se kromě zástupců AVŠP podělí také zahraniční hosté z Technické univerzity v Drážďanech, spolku ArbeiterKind.de, Univerzity v Innsbrucku a Univerzity v Nitře. 

Dopoledne představí zahraniční hosté a zástupci AVŠP aktuální stav vysokoškolského poradenství v jednotlivých zemích. Pak budou následovat praktické příspěvky k třem tematickým blokům, které jsme vybrali ve spolupráci s členy AVŠP. TU Drážďany představí např. svůj inovativní koncept tzv. Podzimní univerzity, která má umožnit studentům prvních ročníků snazší socializaci na VŠ; Univerzita v Nitře seznámí posluchače se svým aktuálním konceptem zdravotního poradenství, který míří jak na studenty, tak jejich rodinné příslušníky. Kromě jiného představí svoji práci také spolek Nevypusť Duši, či studentské podpůrné skupiny. I do ostatních příspěvků se ve větší míře zapojí studenti, aby z vlastní zkušenosti poreferovali o tom, jak poradenskou praxi vnímají.

Cílem akce je vzájemné sdílení poradenského know-how a zahraniční praxe. Samozřejmě se nevyhneme ani aktuálním výzvám, které do vysokoškolského poradenství vnesla pandemie Covidu-19. Na workshop navážeme studií o aktuálním stavu vysokoškolského poradenství v ČR, jejíž vznik také finančně podpoří Nadace Friedricha Eberta.

Registrovat na workshop se můžete nejpozději do 20. května. Účast na akci je bezplatná. 

Program akce ke staženíPříspěvky německy hostů budou simultánně tlumočeny do češtiny a naopak.

Kontakt: blaha@csvs.cz 

6. – 7. 9. 2021, Praha

Letošní, v celkovém pořadí již 16. ročník mezinárodní konference DisCo 2021 nese název „Active Learning in Digital Era: How Digital Tools promote a Conscious, Open-minded, Creative and Social-Oriented Thinking“. Pořadateli akce jsou CSVŠ a ZČU v Plzni.

Call for papers (termín pro zaslání abstraktů je 30. 4. 2021)

Pro více informací navštivte webové stránky konference.  

Kontakt: info@disconference.eu 

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa

Start typing and press Enter to search