Pozvánka na on-line diskusní seminář „Strukturované studium: kam jsme došli a jak dál?“

Strukturované studium: Jak jsme na tom a co dál?

K příležitosti 30 let CSVŠ vás zveme na on-line diskusní seminář Strukturované studium: Jak jsme na tom a co dál?, který se uskuteční ve čtvrtek 10. června 2021 od 10:00 do 12:00 hodin.

Téma jsme zvolili jako jedno z mnoha možných, kterými se CSVŠ během svého „života“ zabývalo a zabývá. CSVŠ bylo mj. u toho, když bylo strukturované studium jako jeden z hlavních cílů Boloňského procesu uváděno v život, a sledovalo, jakým způsobem se to děje. V podtextu tohoto procesu stál mj. i požadavek, aby studenti ze všech stupňů byli dobře uplatnitelní a aby bakalářské studium umožňovalo vstup na trh práce, ale i pokračování v dalším studiu, a také to, aby do vysokoškolského studia bylo možné vstoupit kdykoliv v průběhu života.

Během semináře tedy nepůjde jen o pohled na minulost, ale chceme diskutovat i o tom, zdali tato struktura obecně a ve vztahu k profesnímu vzdělávání vyhovuje nyní, a hlavně, zda může vyhovovat do budoucna, nebo vyžaduje „revizi“.

Účast přislíbili a své vstupní prezentace přednesou:

Ing. Martin Langr, Ph.D., proděkan Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc, emeritní rektor Univerzity Karlovy

Mgr. Alena Štěrbová, členka užšího vedení Vysoké školy polytechnické v Jihlavě

Program semináře budeme postupně upřesňovat. Jeho součástí bude také panelová diskuse, do níž se budou moci zapojit i ostatní účastníci. 

Pro účast na akci je třeba se předem registrovat. Před termínem konání vám e-mailem zašleme odkaz pro připojení a další detaily.

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa

READ MORE


Diskusní setkání „Strukturované studium: kam jsme došli a jak dál?“

Diskusní setkání "Strukturované studium: kam jsme došli a jak dál?"

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. v letošním roce slaví 30 let působení v oblasti vysokoškolského výzkumu. K této příležitosti připravujeme na první polovinu června diskusní setkání na téma Strukturované studium: kam jsme došli a jak dál? 

Strukturované studium (a jeho souvislosti) jako jeden z výsledků Boloňského procesu patří do portfolia výzkumných témat CSVŠ, a proto se mu chceme věnovat i tímto způsobem. Půjde o setkání představitelů vysokých škol, kteří budou prezentovat reflexi zkušenosti se strukturovaným studiem: jak vypadalo jeho zavádění, pochopili jsme ho dobře a jak je vnímáno dnes? A bude tento třístupňový systém vyhovovat například v souvislosti se stále důležitější rolí vysokých škol jako center celoživotního vzdělávání?

30 let CSVŠ

Součástí setkání budou krátké prezentace a panelová diskuse. Přesný termín, obsazení a program brzy uveřejníme.

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa

READ MORE


Pozvánka na on-line workshop „O poradenství pozitivně! Vysokoškolské poradenství (nejen) v době Covidu“

Pozvánka na mezinárodní on-line workshop k vysokoškolskému poradenství

Dne 25. května 2021 pořádáme 2. mezinárodní on-line workshop k vysokoškolskému poradenství „O poradenství pozitivně! Vysokoškolské poradenství (nejen) v době Covidu“. Navazujeme tím na úspěšný workshop z minulého roku „Efektivní poradenství = efektivní vysoké školství?“, který zaznamenal nebývale pozitivní ohlas.

Workshop tentokrát připravujeme ve spolupráci s Asociací vysokoškolských poradců, z.s. (AVŠP). Opět ho finančně podpoří Nadace Friedrich Eberta. O své zkušenosti, postřehy a aktuální poradenské projekty se s Vámi kromě zástupců AVŠP podělí zahraniční hosté z Technické univerzity v Drážďanech, spolku ArbeiterKind.de, Univerzity v Innsbrucku a Univerzity v Nitře.

Cílem akce je vzájemné sdílení poradenského know-how a zahraniční praxe. Samozřejmě se nevyhneme ani aktuálním výzvám, které do vysokoškolského poradenství vnesla pandemie Covidu-19. Na workshop navážeme studií o aktuálním stavu vysokoškolského poradenství v ČR, jejíž vznik také finančně podpoří Nadace Friedricha Eberta.

poradenstvi

Dopoledne představí zahraniční hosté a zástupci AVŠP aktuální stav vysokoškolského poradenství v jednotlivých zemích. Pak budou následovat praktické příspěvky k třem tematickým blokům, které jsme vybrali ve spolupráci s členy AVŠP. TU Drážďany představí např. svůj inovativní koncept tzv. Podzimní univerzity, která má umožnit studentům prvních ročníků snazší socializaci na VŠ; Univerzita v Nitře seznámí posluchače se svým aktuálním konceptem zdravotního poradenství, který míří jak na studenty, tak jejich rodinné příslušníky. Kromě jiného představí svoji práci také spolek Nevypusť Duši, či studentské podpůrné skupiny. I do ostatních příspěvků se ve větší míře zapojí studenti, aby z vlastní zkušenosti poreferovali o tom, jak poradenskou praxi vnímají.

Registrovat na workshop se můžete nejpozději do 20. května. Účást na workshopu je bezplatná. 

Program akce ke staženíPříspěvky německy hostů budou simultánně tlumočeny do češtiny a naopak.

Kontakt: Filip Bláha, blaha@csvs.cz

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa

READ MORE