Připravujeme velké dotazníkové šetření DOKTORANDI 2021

Připravujeme velké dotazníkové šetření DOKTORANDI 2021

Národní šetření studentů a studentek doktorského studia bude zahájeno během podzimu 2021. Bude zaměřeno na reflexi studijních podmínek doktorandek a doktorandů.

Zadavatelem šetření je MŠMT, které obdobný výzkum podpořilo již v roce 2014.

Projekt je koncipován jako dlouhodobý. V první fázi šetření, tedy při sběru dat, během jara 2021, oslovíme všechny doktorandky a doktorandy, kteří studují v aktuálním akademickém roce v prezenční i kombinované formě, ale také ty, kteří mají v současné době studium přerušené. Celkově bude osloveno přibližně 20 000 potenciálních respondentů. Šetření bude pokračovat jako longitudinální s pravidelnými následnými průzkumy po cca dvou letech, kdy chceme znovu oslovit respondenty, kteří nám to umožní, a zeptat se jich na změny, které během té doby proběhly.

Koncepce dotazníku vychází především z potřeby zvýšit kvalitu tohoto typu studia. Objektem zájmu je samozřejmě i výše doktorandských stipendií a celkově finanční podmínky studia. Budou nás zajímat také další témata, např. vztah se školiteli, podpora ze strany vysoké školy, samozřejmě i motivace doktorandek a doktorandů ke studiu a jejich kariérní vyhlídky. Budeme se ptát také na to, co jejich studium ohrožuje a co mu naopak prospívá.

Doktorské studium a zvýšení jeho kvality a také úspěšnosti je přitom i dnes jednou z hlavních priorit nového Strategického záměru MŠMT pro oblast vysokých škol na období od roku 2021.

Velkou novinkou letošního šetření je koordinace s obdobným šetřením, které realizuje Das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW), významná německá výzkumná organizace v oblasti vysokého školství. Výsledkem této koordinace bude srovnatelnost dat z obou zemí a také poznání, v čem jsou si čeští a němečtí doktorandi a doktorandky podobní a v čem naopak ne.

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa

READ MORE


Svoboda a zodpovědnost – jak s nimi naložit na začátku studia na vysoké škole?

Svoboda a zodpovědnost – jak s nimi naložit na začátku studia na vysoké škole?

Studentům na začátku vysokoškolského studia chybí hlavně ucelené informace o tom, jak studium bude vypadat. Přechod na vysokou je pro ně zcela novou životní zkušeností, v níž se více či méně dobře vypořádávají s velkou svobodou a zodpovědností. To, že někteří neuspějí, nemusí být způsobeno jen nedostatkem znalostí, ale svou roli hraje schopnost organizovat si čas a rozvrhnout si práci nebo dostupnost správných informací.

Skončil projekt SNOP podpořený Technologickou agenturou ČR, který se zabýval (ne)úspěšností přechodu ze střední na vysokou školu. Podívejte se na jeho shrnutí a čerstvě zveřejněnou analytickou zprávu a doporučení MŠMT. Výsledky chceme nadále využívat pro další aktivity CSVS během následujících let.

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa

READ MORE